Medisch Pedicure Behandelingen

Als medisch pedicure houd ik mij bezig, net zoals bij de Basis Behandeling, met de verzorging van de voeten en het behandelen van nagelaandoeningen. Tevens voer ik ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoeten, deze voeten hebben een verhoogd risico op complicaties ten gevolge van een ziekte zoals: Diabetes, Reuma, Oncologie of verwaarlozing en ouderdom.

De risicovoeten hebben een grote zorgvuldigheid en kennis nodig van onderliggende ziektebeelden, waar ik mijn opleiding voor heb gevolgd. Ter voorkoming van voetproblemen is het dan ook van belang dat de mensen met een verhoogd risico regelmatig een medisch pedicure bezoeken. (iedere 5 - 6 weken)